WiFi

Na týchto stránkach sa dozviete viac o školskej sieti WiFi, spôsobe pripojenia a pravidlách používania, ktoré je potrebné dodržiavať jej používaní.

O WiFi

Školská sieť WiFi bola vybudovaná v rámci elektro-reokunštrukcie a nahradila tak starú WiFi sieť z projektu Infovek 2. Oproti sieti poskytovanej v rámci projektu Infovek nie je potrebné sa neustále prihlasovať pri každom použití, prihlasovacie údaje sa ukladajú do pamäte zariadenia. WiFi sieť je poskytovaná v rámci školského pripojenia do siete SANET, sieť je v plnej správe školy.

WiFi sieť umožňuje študentom a učiteľom škôl prístup k Internetu prostredníctvom WiFi prístupovýc bodov umiestnených vo vnútorných priestoroch školy. Využívanie služieb Internetu je tak možné jednoducho a bez káblov na moderných zariadeniach podporujúcich tento štandard, akými sú napríklad notebooky, tablety a mobilné telefóny.

Momentálne sú pokryté všetky vnútorné priestory školy, či už v hlavnej budove alebo v pavilóne. WiFi je voľne prístupná a je chránená heslom pomocou protokolu WPA, heslo od WiFi si študenti môžu vypýtať od svojich triednych učiteľov.

Pri používaní WiFi sú študenti povinní dodržiavať nižsie uvedené pravidlá. Ich porušenie môže viesť k disciplinárnemu potrestaniu podľa školského poriadku a podľa závažnosti prehrešku.

Pravidlá používania

Pri využívaní pripojenia k Internetu prostredníctvom školskej siete WiFi platia tieto pravidlá:

  1. Používateľ sa musí riadiť platným Školským poriadkom Gymnázia Ivana Horvátha, s ktorým bol oboznámený na začiatku školského roka a je dostupný na stiahnutie na hlavnej stránke školy.
  2. Používateľ je povinný využívať pripojenie výhradne v súlade platných právnych predpisov SR, ako aj v súlade s dobrými mravmi, etickými normami užívania Internetu a zásadami slušnosti.
  3. Používateľ je povinný využívať pripojenie tak, aby neobmedzoval ostatných používateľov. Počas pripojenia do školskej siete WiFi je preto nevhodné sťahovať dátovo objemné súbory.
  4. Je prísne zakázané sťahovanie akéhokoľvek nelegálneho obsahu (napr. torrentov).

Pri akýchkoľvek problémoch s WiFi sieťou je možné kontaktovať administrátora pomocou mailu: wifi@horvatha.sk