WiFi

Na týchto stránkach sa dozviete viac o školskej sieti WiFi, spôsobe pripojenia a pravidlách používania, ktoré je potrebné dodržiavať jej používaní.

O WiFi

Školská sieť WiFi bola vybudovaná v rámci projektu Infovek 2 a spustená v roku 2009. Od vtedy prešla viacerými zmenami, ktoré priniesli zlepšenia i zhoršenia používateľského komfortu. Sieť je prevádzkovaná a spravovaná spoločnosťou Slovak Telekom, a.s.

WiFi sieť umožňuje študentom a učiteľom škôl prístup k Internetu prostredníctvom WiFi hotspotov umiestnených v budove školy. Využívanie služieb Internetu je tak možné jednoducho a bez káblov na moderných zariadeniach podporujúcich tento štandard, akými sú napríklad notebooky, tablety a mobilné telefóny.

Ako každá technológia má aj školská WiFi sieť svoje obmedzenia. V súčasnosti je pokrytá signálom väčšina hlavnej budovy školy, v ktorej sa nachádzajú triedy. V mimoškolskom pavilóne momentálne nie je možné využívať pripojenie prostredníctvom tejto siete. Okrem toho, WiFi je nastavená tak, aby po určitej dobe nečinnosti odhlásila používateľa zo siete kvôli šetreniu dátového toku a bezpečnosti. V prípade, že používateľ chce opäť využívať pripojenie k Internetu, musí sa opätovne prihlásiť. Ide o rozhodnutie spoločnosti Slovak Telekom, a.s., na ktoré, bohužiaľ, nemá správca IKT GIH žiaden vplyv.

Pravidlá používania

Pri využívaní pripojenia k Internetu prostredníctvom školskej siete WiFi platia tieto pravidlá:

  1. Používateľ sa musí riadiť platným Školským poriadkom Gymnázia Ivana Horvátha, s ktorým bol oboznámený na začiatku školského roka a je dostupný na stiahnutie na hlavnej stránke školy.
  2. Používateľ je povinný využívať pripojenie výhradne v súlade platných právnych predpisov SR, ako aj v súlade s dobrými mravmi, etickými normami užívania Internetu a zásadami slušnosti.
  3. Používateľ je povinný využívať pripojenie tak, aby neobmedzoval ostatných používateľov. Počas pripojenia do školskej siete WiFi je preto nevhodné sťahovať dátovo objemné súbory.
  4. Je prísne zakázané sťahovanie akéhokoľvek nelegálneho obsahu (napr. torrentov).

Užitočné odkazy

V tejto časti sú uvedené užitočné odkazy súvisiace s pripojením WiFi.