Webmail

Táto sekcia obsahuje informácie týkajúce sa školských emailových adries zavedených v roku 2013.

Formát

Každý učiteľ má vytvorenú adresu v tvare meno.priezvisko[at]horvatha.sk. Okrem týchto adries existujú aj ďalšie adresy, ktoré nájdete v časti Kontakt.

Prístup

Pristupovať k emailovým schránkam je možné dvoma spôsobmi:

 1. Prostredníctvom web rozhrania (tzv. webmail)
  + prístup kdekoľvek
  + jednoduché rozhranie, nie je nutné nastavenie
  + vhodné pre prístup na školských PC
  – absencia pokročilých funkcií
 2. Prostredníctvom poštového klienta
  + pokročilé funkcie
  + vhodné pre prístup na súkromných PC
  – nutnosť nastavenia

Nastavenia

V tejto časti sú uvedené odkazy na nastavenia webmailu a poštových klientov.