Nastavenie mena a podpisu v RoundCube

Meno slúži na jednoduchšiu identifikáciu odosielateľa emailu. Na rozdiel od emailovej adresy, meno umožňuje uvedenie titulu, prípadne použitie diakritiky. Veľa emailových klientov preferuje v poli odosielateľa zobrazenie mena namiesto emailovej adresy, prípadne ich súčasné zobrazenie.

Emailový podpis slúži zvyčajne na uvedenie pozdravu spolu s menom odosielateľa. Môže obsahovať aj pracovnú pozíciu, názov organizácie a ďalšie kontaktné údaje (napr. alternatívny email, telefónne číslo, a pod.).

Pomocou nasledujúcich inštrukcií sa dozviete, ako si nastaviť vlastné meno a podpis pre vašu emailovú adresu v rámci webmailu RoundCube.

  1. Prihláste sa do vašej emailovej schránky.
  2. V pravom hornom rohu rozhrania RoundCube kliknite na Osobné nastavenia.Nastavenia RoundCube
  3. Zobrazí sa vám ponuka nastavení pre rozhranie RoundCube. Kliknite na kartu Profily.RoundCube profily
  4. V ľavej časti obrazovky zvoľte váš profil (má tvar vašej emailovej adresy), ako je zobrazené na obrázku.RoundCube profily
  5. V pravej časti obrazovky zobrazia nastavenia pre zvolený profil. Tu si musíte nastaviť vaše meno, ktoré sa bude zobrazovať prijímateľom vašich správ.
    Upozornenie: Bez nastavenia mena nejde nastaviť podpis!RoundCube nastavenia profilu
  6. Po nastavení mena vyberte kartu Podpis a do textového poľa vyplňte text, ktorý sa bude pripájať na koniec každej správy. Nastavenia potvrdíte tlačidlom Uložiť.RoundCube nastavenia podpisu
  7. Po úspešnom uložení mena a podpisu prejdite späť do mailovej schránky stlačením tlačidla E-mail v pravej hornej časti obrazovky.RoundCube Email
  8. Pri odosielaní emailov prostredníctvom webmailu RoundCube sa odteraz bude ich príjemcom zobrazovať vaše meno a na konci každej správy váš podpis. Obrázok nižšie zobrazuje automaticky vložený podpis pri písaní emailu.RoundCube nový email