Migrácia kontaktov v RoundCube

Počnúc dňom 18.9.2015 prešlo webové rozhranie poštového klienta RoundCube aktualizáciou, ktorá priniesla množstvo zmien. Nanešťastie, nastavenia klienta a adresár kontaktov sa zo starej verzie nepreniesli. Viac o novej verzii webového poštového klienta RoundCube sa dočítate v tomto článku. V uvedenom článku nájdete aj popis niektorých najpoužívanejších nastavení.

Poďme sa však pozrieť na to, ako preniesť adresár kontaktov do novej verzie RoundCube.

Postup

 1. Prihláste sa do starej verzie klienta, ktorá je dočasne dostupná na tejto adrese.
  Upozornenie: Táto verzia bude dostupná do konca januára, t.j. do nedele 31.01.2016.
 2. Prejdite do adresára a v hornom menu stlačte tlačidlo Exportovať kontakty vo formáte vCard (obr. 1).
 3. Tlačidlo Exportovať kontakty vo formáte vCard

  Obrázok 1: Tlačidlo Exportovať kontakty vo formáte vCard

 4. Uložte súbor rcube_contacts.vcf (obr. 2).
  Poznámka: Ukladanie súboru sa môže líšiť v závislosti od Vášho prehliadača.

  Dialógové okno pre uloženie súboru v prehliadači Mozilla Firefox

  Obrázok 2: Dialógové okno pre uloženie súboru v prehliadači Mozilla Firefox

 5. Prihláste sa do novej verzie klienta, ktorá je dostupná na štandardnej adrese.
 6. Prejdite do adresára pomocou tlačidla Adresár kontaktov v pravom hornom rohu obrazovky.
 7. V hornom menu stlačte tlačidlo Import (obr. 3).
 8. Tlačidlo Import v novej verzii klienta RoundCube

  Obrázok 3: Tlačidlo Import v novej verzii klienta RoundCube

 9. Tlačidlom Prehľadávať… otvoríte dialógové okno pre nahranie súboru (obr. 4).
 10. Tlačidlo Prehľadávať pre zobrazenie dialógového okna nahratia súboru

  Obrázok 4: Tlačidlo Prehľadávať pre zobrazenie dialógového okna nahratia súboru

 11. Vyberte súbor, ktorý ste získali zo starej verzie RoundCube v kroku 3 a potvrďte jeho nahratie stlačením tlačidla Otvoriť (obr. 5).
 12. Výber súboru, ktorý chceme nahrať

  Obrázok 5: Výber súboru, ktorý chceme nahrať

 13. Dialógové okno sa zavrie a názov nahrávaného súboru s kontaktmi sa zobrazí vedľa tlačidla Prehľadávať…. Nahratie kontaktov potvrďte stlačením tlačidla Import (obr. 6).
 14. Potvrdenie importu kontaktov z nahratého súboru

  Obrázok 6: Potvrdenie importu kontaktov z nahratého súboru

 15. Na novej obrazovke uvidíte správu o priebehu importovania, ktorá obsahuje počet importovaných kontaktov a ich meno a priezvisko. Import ukončíte stlačením tlačidla Hotovo (obr. 7).
 16. Správa o priebehu importovania kontaktov

  Obrázok 7: Správa o priebehu importovania kontaktov

 17. Po dokončení importu kontaktov budete presmerovaní do adresára kontaktov, kde uvidíte vaše importované kontakty (obr. 8).
  Poznámka: Staré verzie klienta RoundCube nepodporujú export informácie o skupinách kontaktov. Ak ste v starej verzii mali vytvorené skupiny, budete ich, bohužiaľ, musieť vytvoriť znovu.
 18. Adresár kontaktov s importovanými kontaktmi

  Obrázok 8: Adresár kontaktov s importovanými kontaktmi

Ospravedlňujeme sa za nepríjemnosti spôsobené prechodom na novú verziu klienta RoundCube. Žiaľ, niektoré skutočnosti nevieme ovplyvniť, najmä ak sa vyskytujú mimo nášho dosahu.