Zmena hesla na WiFi

Na tejto stránke je uvedený postup, ako si v prípade potreby zmeniť heslo na prístup k školskej sieti WiFi.

  1. Prihláste sa na školskú sieť WiFi. Ak neviete ako, pozrite si návod.
  2. Kliknutím na tento odkaz sa vám zobrazí formulár na zmenu hesla.
  3. Zadajte požadované údaje a potvrďte zmenu hesla.
    Upozornenie: Heslo musí obsahovať aspoň jedno veľké písmeno, jedno malé písmeno a číslo, pričom minimálna dĺžka hesla je 6 znakov (max. 20).
  4. Odteraz budete pri prihlasovaní využívať heslo, ktoré ste si zvolili v predchádzajúcom kroku.