Pripojenie k školskej sieti WiFi

Na tejto stránke sa dozviete, ako sa pripojiť k školskej sieti WiFi prostredníctvom notebooku (postup je totožný aj pre iné mobilné zariadenia, napr. mobilné telefóny a tablety).

 1. Požiadajte o prihlasovacie údaje na tejto stránke a počkajte, kým vám budú zaslané na emailovú adresu. Ak už prihlasovacie údaje máte, pokračujte bodom 2.
 2. Zapnite si na vašom zariadení sieťové pripojenie WiFi. Spôsob sa môže pri rôznych zariadeniach a výrobcoch líšiť, postup konzultujte v prípade potreby s návodom k zariadeniu.
 3. V zozname dostupných sietí vyberte sieť s názvom (SSID) EDU-student, prípadne EDU-ucitel podľa toho, na akú sieť máte oprávnenie. Na obrázku sa nachádza pripojenie k sieti v systéme Windows 8.1.
 4. Vyberte možnosť automatického pripojenia a potvrďte pripojenie k zvolenej sieti.
 5. Počkajte, kým prebehne pripojenie k sieti.
 6. Otvorte webový prehliadač, ktorý bežne používate (na obrázku Mozilla Firefox) a počkajte, kým sa načíta prihlasovacia stránka.
 7. Do polí vyplňte prihlasovacie údaje, ktoré ste obdržali v kroku 1. Kliknite na tlačidlo Prihlásiť.
  Meno musí byť zadané aj s časťou @00235!
  Heslo rozlišuje VEĽKÉ a malé písmená!
 8. V prípade, že bolo prihlásenie úspešné, systém zobrazí stránku s potvrdením prihlásenia. V prípade, že si chcete zmeniť heslo, navštívte túto stránku.
 9. Pripojenie k školskej sieti WiFi bolo úspešné, môžete využívať služby siete Internet.